«

»

Jan 09

Mer om mat!

Ingen kan gå på museum uten mat. Derfor spiser jeg alltid middag før jeg drar hjemmefra. I dag stekte mamma pannekaker og pappa kastet ikke noe i veggen i dag, men i stedet for å gå noe sted, gikk jeg for å studere mer om mat.

 

mat

Du skjønner, ordet forbrenning passer ikke om det som skjer i magen. Det virker som om folk flest tenker på kroppen sin som en sentralfyr. Magen er et slags brennkammer som lager energi som distribueres til cellene via blodet. Det stemmer delvis. Magen er ingen brennkammer. Magen er en kjemisk omformer og nøytraliseringskammer. En slags resepsjon, om du vil, der maten blir tatt i mot, registrert og videreformidlet. Forbrenningen, som vi trodde skjedde i magen, skjer i stedet ute i cellene.

Cellene i kroppen trenger flere komponenter, langt flere enn vi har oversikt over, men det er mulig å grovt forenkle saken for forklaringens skyld. Cellene trenger energi som kommer som blodsukker i blodet. For å bruke energien, trenger cellene først og fremst å ha tilgang på alle de byggestoffene cellen trenger for å fornye seg selv, deretter er det noe som må følge med i blodet for at cellene skal ta imot blodsukkeret. Insulin er en del av den prosessen. Da må selvfølgelig blodet være fullstendig, og insulinproduksjonen må være riktig, og så videre. Og alle komponenter dette systemet er laget av, for eksempel mineraler til blodet, må være tilgjengelig i kroppen.

Hvis det er mangler i dette systemet, begynner cellene å svikte, en etter en. Hvordan vet vi at det er mangler i kroppen? Vi blir sultne.

Jeg tror at missforstått sult er det største problemet vi har i kostholdet vårt. Vi tror at når vi er sultne, er det bare et stort hull vi må fylle med hva som helst. Om vi bare hadde følt hva cellene ville ha, kunne vi ha gitt kroppen nøyaktig det den ville ha for å løse problemet. Forskning på ulike tilskudd går i den retningen.

Om vi ikke gir kroppen det den trenger i et måltid, vil vi fortsatt være sulten. Forstår du dette? Selv om hullet er helt fylt med mat, vil kroppen fortsette å spørre om mer. Dette missforstår vi som godtesug. Det er derfor vi kan spise en gigsntisk julemiddag og fremdeles ha lyst på kaker. Det er fordi julemiddager som regel er dårlig mat. Næringsfattig. Kaloririkt, men næringsfattig.

Tanken er at vi bare legger til noen tilskudd i form av tabletter, så løser vi problemet, sant? Svaret er: delvis. Det er ikke så enkelt. Magen er ingen foprbrenningsovn, magen er mer som et kjemisk eksperiment. Alt du slipper ned i magen blander seg med alt annet. Cellene og funksjonen i magen er like i det at de trenger spesifikke komponenter fopr å fungere. En komponent alene fungerer sjelden. Kroppen trenger en coctail med forskjellige ting. La oss for eksempel tenke oss at du spiser en uforholdsmessig mengde med e spesiell komponent,. Da trenger kroppen også en uforholdsmessig mengde av en annen komponent for å nøytralisere den mengden. Dette er sant for en uoversiktlig mengde næringsmidler.

Hvordan vet vi at kroppen trenger noe? Vi forveksler det med godtesug og fyller det med sukker.

Jeg fortsetter senere. Ha en fin dag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>